Počasie


Sada ikon

Počasie

Je sada grafických ikon venovaných tematike počasia. Ikony je možné použiť do rôzných webových alebo mobilných aplikácii, pričom výsledné rozlišenie si určuje sám užívateľ, pretože sú vo vektorovom formáte.